BẠN ĐANG YÊU KIỂU TRẺ CON HAY KIỂU NGƯỜI LỚN? KIỂM CHỨNG NGAY

Yêu kiểu trẻ con là chia tay "giả" 800 lần trước khi đường ai nấy đi thật. Yêu kiểu người lớn là sau khi suy nghĩ kĩ đến 800 lần mới thực sự nói chia tay.

image of BẠN ĐANG YÊU KIỂU TRẺ CON HAY KIỂU NGƯỜI LỚN? KIỂM CHỨNG NGAY
  • 1. Yêu kiểu trẻ con là suốt ngày nhắn tin. Yêu kiểu người lớn là không kè kè lấy điện thoại, nhưng biết gọi điện đúng lúc.

  • 2. Yêu kiểu trẻ con là 30 phút không thấy nhắn tin lại đã thấy khó chịu. Yêu kiểu người lớn thì tự hiểu rằng ai cũng có việc phải làm, cũng cần không gian riêng, phải 3 ngày không liên lạc với nhau mới là có vấn đề.

  • ...

    Cr: pinimg

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "