60 kiểu tóc Nhật đẹp ngây ngất cho nàng thêm xinh!

  • (Page 3/25)

  • 6. Nếu các nàng có kiểu tóc gợn sóng như vầy, hãy thử để mái 6-4 xem có trẻ ra không nhé! ;)

  • 7. Tóc xoăn nhẹ dưới đuôi và chiếc mái thưa dịu dàng.

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "