17 Dấu Hiệu Khẳng Định Chàng Đã Trót Say Nắng Nàng Mất Rồi ^^

  • (Page 9/14)

  • 11. Thường hay nói chuyện tươi lai với nàng

  • Nếu chàng trai nào cứ mãi nói về tương của chàng và nàng. Nào là 10 năm sau 2 ta sẽ ra sao, sống như thế nào, tình cảm đằm thắm ra sao...Thì chắc chắn một điều chàng yêu nàng và đã nghĩ đến chuyên lâu dài rồi đó. Nên nói chuyện tươi lai mà ngọt ngào như chuyện cô tích thế kia :3

    Cr: allwomenstalk

  • Hiển nhiên điều chàng nói là điều chàng thật sự muốn làm. Người đàn ông không thích nói chuyện xa vời, một khi họ đã nói tức là đã nghiêm túc và sẵn sàng làm nhiều thứ để đạt được kết quả đó <3

    Cr: allwomenstalk

  • 12. Chế ảnh cùng nàng

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "